Kase Filter S-GND 100 - GofotoVN | Phụ Kiện Nhiếp Ảnh Chuyên Nghiệp

Kase Filter S-GND 100

Kase Filter S-GND 100

Kase Filter S-GND 100

Phụ Kiện Nhiếp ảnh Chuyên Nghiệp

Phụ Kiện Ảnh Phong Cảnh
Gofoto VN

Kase Filter S-GND 100

Kase Filter ND 100 Kase Filter S-GND 100 Kase Filter R-GND 100 Kase Filter C-GND 100 Kase Filter H-GND 100

Kase Filter S-GND

Graduated Neutral Density Filter

 

Hiệu ứng của bộ lọc Kase FIlter Wolverine S-GND  giảm độ sáng

của bầu trời sáng, cân bằng với địa hình bên dưới.  Ảnh có đủ chi

tiết ngay file chụp gốc chứ không phải kỹ thuật HDR.

Kase Filter Wolverine tạo màu sắc trung tính hơn nhiều so với hiệu

ứng phụ “Candy Rainbow” do xử lý HDR trong khâu hậu kỳ. Thêm

vào đó, việc tạo ra một hình ảnh tuyệt vời chỉ với một lần chụp ảnh

sẽ trở nên chân thực và thỏa mãn hơn nhiều đồng thời cũng ít mất

thời gian do phải xử lý hậu kỳ

icon